Название ▲ Цена
Акк. литий-пол. LP 232635 (плата контр. зар.) 3,7В/130мАч
185
+
Акк. литий-пол. LP 233350 (плата контр. зар.) 3,7В/310мАч
210
+
440
+
399
+
420
+
Акк. литий-пол. LP 304560 (плата контр. зар.) 3,7В/700мАч
270
+
Акк. литий-пол. LP 305060 (плата контр. зар.) 3,7В/800мАч
290
+
385
+
Акк. литий-пол. LP 401225 (плата контр. зар.) 3,7В/90мАч
165
+
360
+
Акк. литий-пол. LP 403048-PCM-LD (плата контр. зар.) 3,7В/560мАч
395
+
Акк. литий-пол. LP 443442 (плата контр. зар.) 3,7В/600мАч
260
+
480
+
Акк. литий-пол. LP 464461 (плата контр. зар.) 3,7В/1300мАч
350
+
Акк. литий-пол. LP 502365 (плата контр. зар.) 3,7В/720мАч
280
+
Акк. литий-пол. LP 503759 (плата контр. зар.) 3,7В/1200мАч
330
+
Акк. литий-пол. LP 603060 (плата контр. зар.) 3,7В/1100мАч
315
+
515
+
Акк. литий-пол. LP 903560-PCM-LD (плата контр. зар.) 3,7В/2000мАч
799
+
Акк. литий-пол. LP103450 (плата контр. зар.) 3.7В, 1800мАч
470
+